Misiune

Şcoala gimnazială “NICOLAE BĂLCESCU” din cartierul Ferneziu, Baia Mare, judeţul Maramureş , este aşezată într-un cadru pitoresc la poalele dealului Bolat, aparţinând muntelui Igniş, pe malul râului Firiza, funcţionează ca şcoală generală, contribuind la formarea valorilor umane, la dezvoltarea culturii şi civilizaţiei populaţiei şcolare din acestă comunitate.  Din 1 septembrie 2006  şcolii “NICOLAE BĂLCESCU” i s-a arondat şi Grădiniţa Nr. 19 Baia Mare.  Cu toate problemele economice şi sociale ale acestui cartier ( mediu poluat, venituri mici realizate pe membru de familie, 53% din elevii şcolii aparţin grupurilor dezavantajate, 41% sunt de etnie rromă), mai există resurse umane responsabile (elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri locali), interesate şi motivate să se implice în demersul educaţional care să contribuie la asigurarea progresului şcolar, a calităţii în educaţie, la transformarea unităţii într-o ŞCOALĂ INCLUZIVĂ de tip european, să promovăm PRINCIPIUL EGALIZĂRII ŞANSELOR, în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale, să asigurăm premisele BUNĂSTĂRII FIZICE, MENTALE ŞI EMOŢIONALE a copiilor, adolescenţilor proveniţi din grupurile defavorizate, cu incidenţă şi asupra familiilor lor.

Se va performa un act didactic de calitate şi se va oferi consiliere pedagogică într-un cadru şcolar stimulativ, se vor desfăşura programe educaţionale specifice şi activităţi care să-i ajute la regăsirea identităţii etnice şi culturale, la realizarea unei imagini de sine pozitive şi la o bună inserţie socială viitoare

 

VALORILE  pe care le promovează şcoala noastră sunt:

  • valorizarea fiecărei persoane cuprinsă în sistemul educaţional, prin egalitate în educaţie , acordându-i sprijinul în formarea personală şi profesională;
  • realizarea unui mediu şcolar familiar care să implice elevii, părinţii, cadrele didactice şi ceilalţi membri ai comunităţii în realizarea actului educaţional;
  • realizarea educaţiei de calitate;