Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii si 260 tineri şi adulți: Educație pentru viitor!

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Perioada de implementare: Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 23.05.2018 până la 22.05.2021.

Valoarea proiectului: 9.324.553,66 lei

Sursă de finanţare: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 105525.

Obiectiv general al proiectului:

Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 840 copiii cu varsta între 2 şi 16 ani din grupuri vulnerabile şi a 200 tineri/adulţi care nu şi-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare în baza unui plan educaţional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne inclusiv părinţilor/tutorilor sau personalulului implicat în actul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creşterea accesului la educaţie pentru 60 copii de vârstă antepreşcolară şi 200 copii de vârstă preşcolară.
  • Facilitarea participării la şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru 580 de copii cu vârstele între 6 şi 16 ani, apartinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de măsuri integrate şi individualizate pe durata a 5 semestre şcolare.
  • Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 200 tineri şi adulţi care nu au finalizat învăţământul obligatoriu.
  • Îmbunătăţirea calităţii competenţelor la 260 persoane – personal didactic/personă de sprijin care lucrează cu copiii din GT.

Viziunea Şcolii gimnaziale Nicolae Bălcescu Baia Mare este : Şcoala noastră, o şcoală a tuturor copiilor! Iar misiunea constantă este aceea  de a deveni o ŞCOALĂ INCLUZIVĂ de tip european, care promovează PRINCIPIUL EGALIZĂRII ŞANSELOR, în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale, care asigură premisele  BUNĂSTĂRII FIZICE, MENTALE ŞI EMOŢIONALE a copiilor, adolescenţilor proveniţi din grupurile defavorizate, cu incidenţă şi asupra familiilor lor.

În acest sens, proiectul de față vine în completarea unui efort pe care școala îl face deja de mai mulți ani: integrarea educațională a copiilor, tinerilor și adulților proveniți din medii vulnerabile.  Acest proiect se adresează copiilor care provin din mediu rural, familial sărăcăcios, cu părinți care au un nivel scăzut de educație, care provin din familii monoparentale, cu părinte/părinți plecați de acasă sau aflați în grija altor persoane. Deasemenea, activitățile proiectului vor sprijini elevii din familii cu venituri reduse, care au cel puțin un părinte inactiv pe piața muncii, copii cu nevoi speciale, copii instituționalizați, copii de etnie roma, care au peste 30 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, care au media școlară la matematică și limba română sub 6, rezultate la examenele naționale oficiale sub 6, prezintă rezultate școlare neîncheiate, au avut corigențe sau sunt repetenți. În cadrul acestui proiect, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” va pregăti și derula un program de „A doua șansă” adresat unui număr de 200 de tineri și adulți care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu. Aceștia vor fi sprijiniți prin servicii de consiliere și orientare educațională, prin includerea lor în derularea efectivă a programului „A doua șansă” și prin furnizarea unui sprijin material, care să le permită frecventarea orelor de curs. Deasemenea, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” vor avea oportunitatea  să participe la cursuri de formare profesionale, care să le dezvolte competențe relevante îmbunătățirii participării copiilor la educație.Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” va beneficia prin acest proiect de reabilitarea unei săli de clasă în care să se desfășoare programul „A doua șansă”, de dotare cu echipament IT și achiziționarea de materiale specifice nevoilor celor 200 de tineri și adulți care se vor reîntoarce pe băncile școlii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *